•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
English Bulgarian CrystalTon2 Home
Логистиката представлява управление на движението на стоката от производителя до клиента. Тя включва интеграция на информацията, транспорт, инвентаризация, обслужване на стоката, опаковка и евентуално охрана и застраховка.

Ние поддържаме контакт с най-големите компании в Европа от съответните браншове и предлагаме комбинирана услуга спред изискванията на клиента.