•  Preparing Your Order  •  Documents    Terms & Conditions  •  Logistic  •  Contact Us  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
Мастерингът е цифров процес на оптимизация който подготвя DVD проекта за репликация и производство в съответните количества. Обикновено е принципно съчетан с дизайна на диска и обработката на преводите, субтитрите и аудиоканалите.