•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
DVD отърингът е процес за създаване на DVD видео материал с
възможности да бъде възпроизвеждан на съответен DVD плеър.
Повечето софтуерни приложения са ориентирани главно към видео DVD.

Ние предлагаме като допълнителни услуги професионален отъринг, пост продукция и дизайн на DVD меню. Незвисимо на кой стадий от развитието на Вашия проект сте, ние винаги може да се включим и да сме от полза.