•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
Репликацията на оптични дискове включва следното:
Създаване на гласмастер /матрица върху стъкло
Изработване на никелов стампер от гласмастера
Инжекционно щанцоване на поликарбонатов диск от стампера.
Метализация и лакиране на диска.
DVD or CD Digipacks
Discs in Jewel Cases
Discs in DVD cases
14 and 7 mm. clear, black or custom collors
Discs in Cardwallets different sizes
Discs in Digipacks