•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
Какво ви е необходимо:
Подписан Договор
Мастер, отговарящ на изизскванията
Графични материали, отговарящи на изизскванията
Документ за авторски права, заверен в МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Извършено плащане според Договора