•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
Цени и доставка

Кристал-Тон 2 си запазва правото да променя цени, цветове, материали, спецификации и количества както в каталога, така и на уебсайта на компанията.

Сроковете за производство и доставка при нестандартни опаковки се договарят индивидуално.

За всички възникнали въпроси и подробности относно цени, условия за плащане, транспорт, гаранции и др. се обръщайте към нашия квалифициран персонал на посочените телефони"