•  Подготовка на поръчка  •  Документи  •  Общи условия  •  Логистика  •  Контакти  
Designed by MN Vision
EnglishBulgarian CrystalTon2 Home
Към опаковането на оптични дискове има специални изисквания – те трябва да бъдат предпазени от издраскване и прекалено огъване.

Повечето опаковки са твърди, разнообразието е голямо. Предлагат се и олекотени картонени и пластмасови джобове, според желанието на клиента.

Нашите опаковъчни линии работят със стандартни CD и DVD кутии.